fbAds-banner-red

บริการโฆษณา Facebook Ads

เข้าถึงและสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาดให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

สร้างการรับรู้แบรนด์ Brand Awareness

เพิ่มสมาชิกแฟนเพจ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์สินค้า/บริการต่างของธุรกิจ ช่วยขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

Lead Generation

เป็นการรวบรวมกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้า/บริการ ให้กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับไปได้ ซึ่งเหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม คลีนิกความงาน ฯ

กระตุ้นการตัดสินใจ Conversion

ให้ผู้คนดำเนินการที่สำคัญบนเว็บไซต์ แอพ หรือใน Messenger เช่น เพิ่มข้อมูลการชำระเงินหรือทำการซื้อ

fb-center

การทำ Re-Targeting

ย้ำความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือที่เคยเห็นโฆษณา
ระบบจะส่งโฆษณาไปยังกลุ่มนี้ให้เห็นซ้ำ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและการจดจำแบรนด์สินค้า/บริการ

เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมสินค้า/บริการ Engagement

เพื่อให้ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ได้เห็นข้อมูลสินค้า/บริการมากขึ้น

กระตุ้นการเข้าชมหน้าร้าน Store visit

กรณีที่คุณมีร้านค้า ร้านอาหาร หรือตำแหน่งที่ตั้งของธุรกิจอื่นๆ หลายแห่ง จะช่วยกระตุ้นการเยี่ยมชมและยอดขายได้โดยแสดงโฆษณาให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเห็น

สนใจลง Facebook Ads

ถ้าคุณประสบปัญหา ไม่มียอดขายทางออนไลน์