News

News Update by I2U Communication
Latest News
10 เครื่องมือ Instagram ที่น่าสนใจที่เอามาใช้ได้ในการตลาด

10 เครื่องมือ Instagram ที่น่าสนใจที่เอามาใช้ได้ในการตลาด

March 20, 2019 in News

Instagram ในตอนนี้นั้นนับว่าเป็นเครื่องมือ Social Media Marketing ที่สำคัญอย่างมาก สำหรับแบรนด์ และ Influencer ทั้งหลาย เพราะ Instagram นั้นให้ประโยชน์มากมายผ่าน Features ต่าง ๆ ของ Instagram เองที่ทำให้สามารถทำการตลาดที่สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความต้องการได้ผ่านเนื้อหาที่โพสลงไป และในมุมของผู้บริโภคเอง Instagram นั้นก็เป็นเครื่องมือในการหาข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งการใช้เพื่อดูความบันเทิงต่าง ๆ อีกด้วย ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ของ Instagram...