สะเทือนวงการธุรกิจ-สื่อ! เฟซบุ๊กยกเครื่อง News Feed ให้เห็นโพสต์น้อยลง หลังบดบังความสุขของผู้ใช้

เฟซบุ๊กประกาศเปลี่ยแปลงหน้านิวส์ฟีด (News Feed) ครั้งใหญ่ โดยข้อความ หรือคอนเทนต์ที่มาจากกลุ่มธุรกิจ แบรนด์ และสื่อต่างๆ จะเห็นน้อยลง โดยจะมีผลในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอเฟซบุ๊ก ได้โพสต์ข้อความผ่านหน้านิวส์ฟีดเฟซบุ๊กส่วนตัวย้ำถึงจุดเริ่มต้นเฟซบุ๊กที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้ติดต่อสื่อสารกัน และใกล้ชิดกันมากขึ้น ความสัมพันธ์ของเพื่อน ครอบครัว เป็นหัวใจหลักของประสบการณ์ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ และสร้างความสุขได้

ซักเคอร์เบิร์กยังระบุต่อไปว่า แต่ในช่วงที่ผ่านมาทางเฟซบุ๊กเองนั้นกลับได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊กว่าข้อความหรือคอนเทนต์จากผู้ประการธุรกิจ แบรนด์ และสื่อต่างๆ นั้นมีมากจนทำให้คอนเทนต์เหล่านั้นบดบังโมเมนต์ของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเฟซบุ๊ก

ทั้งนี้เขายังระบุอีกว่า ทีมงานของเฟซบุ๊กรู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบที่จะจำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเฟซบุ๊กนั้นสร้างความสุข และสุขภาพที่ดีให้กับทุกคน

อย่างไรก็ตามหากคอนเทนต์ที่ช่วยส่งเสริมการมีปฏิกิริยาระหว่างกันของผู้ใช้ และมีประโชยน์ต่อสาธารณะ คอนเทนต์เหล่านั้นก็จะได้รับการโปรโมตจากเฟซบุ๊กเช่นกัน “การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หวังว่าผู้คนจะเสียเวลาไปกับการใช้เฟซบุ๊กลดลง แต่เวลาที่ใช้ไปนั้นมีคุณค่า และประโยชน์มากยิ่งขึ้น”

ที่มา :