News

News Update by I2U Communication
Latest News
Amazon เอาใจนักช็อปทั่วโลก ซื้อของผ่านแอปฯด้วยเงินบาทได้แล้ว

Amazon เอาใจนักช็อปทั่วโลก ซื้อของผ่านแอปฯด้วยเงินบาทได้แล้ว

April 20, 2018 in News

Amazon เปิดตัวประสบการณ์การช็อปปิ้งระหว่างประเทศบนแอปฯช็อปปิ้งของ Amazon (Amazon Shopping App) ทำให้ลูกค้าต่างชาติในประเทศไทยสามารถค้นหาและะสั่งซื้อสินค้าจากกว่า 45 ล้านรายการ